AYDINLATMA METNİ

Hizmet Binası İçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Duru-Pak Temizlik Gıda Özel Eğitim Nakliyat Turizm İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır. İş yerimizde bulunan güvenlik kamerası vasıtasıyla, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşler birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketimizin internet sayfasında bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak, ......... Mahallesi, ...... Caddesi ..... Sokak No: ...... .......... / ......... adresine veya elektronik posta üzerinden ................................... com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bize Yazınız

Her Türlü İstek ve Şikayetlerinizi Bize İletiniz*

Referanslar

X
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Çerez politikamızı incelemek için tıklayınız