Bu yazının içerisinde; hızlı cam silmenin püf noktasını, kolay cam temizleme taktikleri, camların toz tutmamasını engelleme tarzındaki sorunları konun devamında anlatılmı?tır.

Gözler ruhun aynasıdır denir, gözlere bakarak insanların nasıl oldukları anla?abiliyor. O mantik ile dü?ünürsek di? pencerelerdeki camların temiz olması, evin içerisi hakkında bize bilgi verebilir.
Yüksek katli apartmanlar vs. oturan ki?iler için cam silmek gerçekten tehlikeli ve korkutucudur. O tarz dı? camların temizli?i için size önere bilece?im mıknatıslı çift taraflı cam silme aparatları olacaktır.

Bu aletler elimizle sildi?imiz camlar kadar temizlik sa?lamasa, bile dı?arıda kalan ve elinizin ula?amadı?ı bölgeler için size çok kolaylık sa?layacaktır.

Pratik cam temizli?i nasıl yapılır?

Cam silmek için hazırladı?ımız suyun içerisine ekleyece?iz biraz tuz, camlarınızın daha hızlı ve eskine nazaran daha temiz pırıl pırıl olmasına yardımcı olacaktır.

Camların çabuk tozlanmaması için ne yapılır?
Camları sildikten sonra çabuk toz tutmasını ve buhar olu?masını engellemenin yolu basit. Cami silmek için kullanılacak cam sil ilaçların içerisine kataca?ız sirke yardımı ile camların toz tutmalarını ve buhar olu?umunu bir nebzede olsa azaltmı? olacaksınız.
Sirkeli cam sil ile sildi?imiz camdan sirkenin kokusunu gidermek için, yeniden su ile camin üzerinden geçiniz ki sirke kokusu olu?masın.

Cam temizli?inde kullanılması gereken en temel maddeler sıvı deterjanlardır. Deterjanın içerisinde katı partiküller olmaması camların çizilmemesi için önemli bir ayrıntıdır. Aynı zamanda cam temizlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de sıcak su kullanılması olarak gösterilebilir. Bu sayede camın üzerindeki kirler daha kolay bir biçimde çıkarılabilecektir. Bu noktada de?inilebilecek di?er bir yöntem ise camı gazete ka?ıdı ile silmektir. Bu yöntemin avantajlı tarafları olsa da(bezlerin cam üzerinde bıraktı?ı pamukçukları bırakmaması gibi) dezavantajlı yönleri de bulunmaktadır. ?rne?in camı sürekli gazete ka?ıdı ile silmek cam üzerinde küçük çiziklerin olu?masına yol açabilir. Belki biraz enteresan gelecektir ancak alternatif temizleme yöntemlerinden bir di?eri ise yumu?ak ba?lı di? fırçası ile yapılandır. Tabi ki bir dı? fırçası ile bütün bir cam temizlenemez, fakat camın belirli bir bölgesinde bulunan küçük kirler(boya artıkları vb.) için faydalı bir yöntem oldu?u söylenebilir.
 

"Sudan Gelen Temizlik, Temizlikten gelen hijyenik! "

Türkiye'nin dört yanında, resmi kurum ve özel kurulu?lar da dahil olmak üzere, önemli kurumsal referanslara sahip olmanın gururunu ya?ayan Duru-Pak, geçen on muhte?em yılda edindi?i deneyim ve referanslarla ya?am ve çalı?ma alanlarına üstün nitelikte temizlik hizmeti sunmaya devam edecek.

Bize Yazınız

Her Türlü İstek ve ?ikayetlerinizi Bize İletiniz*

Referanslar